rideklublogo

Generalforsamling indkalde 2024

Kære medlemmer af Nyborg Rideklub

Hermed indkaldes til generalforsamling i Nyborg Rideklub

Onsdag den. 28 februar 2024 kl. 19.30 i Muleposen Ravnekærlund 3.

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Man har gyldig stemmeret, hvis man har betalt fuldt medlemskontigent og er over 18 år.
For medlemmer under 18 år har én af barnets/den unges forældre/værge stemmeretten på dennes vegne.
Bevis på betaling af fuldt medlemskontigent, kan forkomme.

Bestyrelsen for Nyborg Rideklub