Historie

Den ældst bevarede kilde til gården er fra 1760, hvor gården tilhører Lauritz Knudssøn. Efterfølgende sker der flere ud- og ombygninger, den seneste omkring 1928, hvor driftsbygningerne renoveres gennemgribende.

Hovedhuset bygges på den tid og længerne indrettes til kvæg i den nordre fløj, lade i den østre fløj og høns og svin i den søndre fløj.
I løbet af 70’erne fraflyttede Rasmus Ravnekjær familie gården, der overtages af Nyborg Kommune med tilhørende jorde.

Dele af jorden udstykkes til Tronne Allé og Bavnehøj Allé, mens gården omlægges til hestested med 2 forvaltere – en i hver fløj. Her kunne kommunens hestefolk leje en boks og få deres heste på fold.

Midt i 70érne dannes en lille rideklub – Nyborg Rideklub, der holdt til på Ravnekærgård, som den blev kaldt. I den periode forsvandt forvalterne. Gården forblev i kommunes eje indtil 2000, hvor den skønnes i så dårlig stand at den overvejes nedrevet for at give plads til nye boliger. Udgangen blev dog, at Nyborg Rideklub købte gården for et symbolsk beløb og samtidig tegnede lejekontrakt på jordene for en 20- årig periode.

Ravnekærgård – et fælles projekt

Fra 2000 og til 2006 startede en gennemgribende renovering på på frivillig basis af gården. Renoveringen finder stadig sted, senest med den total ombyggede stald i den nordre fløj, hvor både gulv og loft er efter gældende lov om hestehold.

På det sportslige plan oprettede Nyborg Rideklub (NRK) en rideskoleafdeling, hvor klubbens medlemmer undervises. Der er pt. 45 elever i rideskolen og rigtig mange på venteliste.Der undervises på små hold ( se afsnittet om rideskolen ) I stalden står 23 heste opstaldet.

Historie_NRK
Skærmbillede 2017-01-16 kl. 13.59.34

Luftfoto taget i ca. 1970 inden Nyborg Rideskole blev etableret. Stuehuset til Ravnekærgård ligger der stadig, men bemærk vandhullet hvor Tarzans fold i dag ligger. Hele Bavnehøjkvarteret er endnu ikke bygget.

 

Fortsættes……..

Ligger nogen inde med stof omkring Ravnekærgård eller en god historie modtages
dette med tak.