Ryge og alkohol politik

Nyborg Rideklubs ryge –og alkoholpolitik i klubben

 

Den 15.august 2007 trådte den nye lov om røgfrit miljø i kraft.

Loven siger bl.a at det ikke er længere er tilladt at ryge i indendørs lokaliteter, hvor offentligheden har adgang. Det vil sige, det er ikke længere tilladt at ryge i idrætshaller, herunder ridehaller og rytterstuer.

Kravet om røgfrit miljø i ridehaller gælder alle ridehaller og rytterstuer uanset ejerforhold, hvortil enten medlemmer eller pensionærer har adgang. Medmindre klubben opsætter særskilte rygerum eller rygekabiner, skal eventuel rygning således foregå udenfor. Dansk Ride Forbund anbefaler af sikkerhedshensyn at begrænse den udendørsrygning til særskilt indrettet sted.

 

Klubben har hidtil fulgt denne lov ved at opsætte askebæger ved “det hvide hus” Cafe Muleposen

 

For således at indskærpe krav om synlig rygepolitik i Nyborg Rideklub har Bestyrelsen besluttet følgende:

 

At der opsættes skilte Rygning forbudt ved b. bane, a . bane og ved ridehuset.

At der oprettes et sted for rygere ved det hvide hus – cafe Muleposen .

At rygepolitikken er indført i velkomst pjecen om NRK

At rygepolitikken lægges på hjemmesiden

 

Bestyrelsen opfordrer til, at alle bakker op om, at det er et fælles ansvar at overholde rygereglerne.

 

 

 

Alkohol i Nyborg Rideklub.

 

Dansk Ride Forbund og Distrikt 7 opfordrer til, at klubberne laver en synlig alkoholpolitik.

På baggrund af den offentlige debat om alkohol på arbejdspladser og i foreningsregi har Bestyrelsen i Nyborg Rideklub valgt at lave en alkoholpolitik for klubben.

 

Nyborg Rideklub er bestemt ikke en afholdsforening, men ønsker at vise børn og unge, at vi har en sund og fornuftig holdning til det at omgås alkohol.

En alkohol politik skal gøre det synligt og ukompliceret for medlemmer af  klubben samt besøgende at omgås alkohol på fornuftig vis og uden problemer.

Klubbens holdninger er at:

 

Klubben tillader ikke udskænkning af alkohol til unge under 18 år.

 

Ved klubfester og lign. skal der gives skriftlig tilladelse fra forældrene, hvis medlemmer u. 18 år skal nyde alkohol.

Der kan under ingen omstændigheder udskænkes alkohol til medlemmer u. 16 år., selv om forældre giver tilladelse.

 

Nyborg Rideklub forventer, at klubbens medlemmer omgås alkohol på en fornuftig og sober måde, når de færdes i klubben.

 

Nyborg Rideklub forventer, at undervisere og trænere, og andre der færdes på Ravnekærgård, såvel udefra som fra klubben, omgås alkohol på en fornuftig og sober måde.

 

På samme måde forventer klubben, at medlemmer, undervisere og andre med tilknytning til Nyborg Rideklub, når de repræsenterer klubben ude omkring ved stævner, arrangementer ,omgås alkohol på en sober måde.

 

Nyborg Rideklub appellerer til, at undervisere og trænere, såvel udefra som fra klubben ikke indtager alkohol i forbindelse med undervisning eller i forbindelse med træning eller anden omgang med heste.

 

Nyborg Rideklub appellerer til, at stævnearrangører, hjælpere, sekretariat, og andre som har opgaver ved stævner og andre arrangementer ikke indtager alkohol under disse.

 

 

Bestyrelsen opfordrer til, at alle bakker op om, at det er et fælles ansvar at overholde reglerne om alkohol.

 

Bestyrelsen 12/5 09