Folde


Nyborg Rideklub råder over ca. 22 tdr. land til folde. Disse er inddelt i sommer- og vinterfolde.

Sommerfoldene ligger syd for gården, og adgangen til foldene sker på klubbens eget område mellem stalden og Ravnekærlunds sommerhuse område. Der er fem sommerfolde.

Nærmest stalden ligger klubbens vinterfolde. Foldene er inddelt i fem folde med 4-5 heste på hver fold. Hestene følges ad fra vinterfoldene til sommerfoldene. Der kan blive kørt en balle halm på vinterfoldene, dette aftales indbyrdes mellem dem som står på de enkelte folde. Vinterfoldene er stort set omgivet af levende hegn, der giver læ!

Hver fold sørger for at hegnet og pæle er intakt, både på vinter- og sommerfoldene, ellers kontaktes klubbens areal udvalg for matrialer til evt ødelagte pæle eller knækket hegn. Hver fold skal tjekkes og ordnes hvert år, og inden hestene flyttes til de pågældende folde. Der hvor klubbens rideskole ponyerne går, er vi fælles om at holde øje med ødelagt hegn og pæle og ordner dem sammen.

IMG_4154

Vinterfolde

IMG_4171

Sommerfolde

Foldfordeling:


Hestene fordeles efter aftale med medlemmerne. Klubben bestræber sig på, at alle heste trives med hinanden på foldene. Der arbejdes på sigt på at danne vallakfolde og hoppefolde! Etableringen sker løbende i takt med udskiftningen af heste i klubben, men ikke under tvang. Det er tænkt som et tilbud for medlemmerne!

 

Udlukning og indlukning fra fold:

 

Klubben ser helst at alle heste kommer ud hver dag. Derfor er der et godt hjælpesystem mellem foldenes medlemmer, der sikrer, at alle medlemmer hjælper hinanden med at lukke ud- og ind.

Det er ikke tilladt at lade en hest stå alene på fold! Hvis man lukker ind fra en fold, tager man altid den sidste hest med selvom man ikke har aftalt dette med ejeren!

IMG_4167

Sommerfolde