Priser & Leje

Priser 2022

Nedenstående priser gælder fra d. 1/12 2022

Husk, du skal være medlem af Nyborg Rideklub for at modtage undervisning.

Betaling skal ske til klub konto 9227 4580115069

Kontingent /medlemskab  ( Årligt ):

Medlemskontingent

400 kr.

Nyt medlem af rideklubben fra d. 1/9 betales der halv kontigent

200 kr.

Familiekontingent m/samme adr. uanset antal

850 kr.

Stævnekontingent

Stævnekontingentet giver kun adgang til at kunne starte stævner for Nyborg Rideklub (NRK)

Stævnekontingentet giver ikke stemmeret til den årlige generalforsamlingen.

200 kr.

Holdundervisning ( Månedlig ) :

1 time pr. uge på elevhest

400 kr.

–         For yderligere hold

Gælder kun hvis det er spring hold

150 kr.

1 time pr. uge på egen hest

– opstaldet i Nyborg rideklub

300 kr.

–         For yderligere hold

Gælder kun hvis det er spring hold

150 kr.

1 time pr. uge på egen hest

– som ikke er opstaldet i Nyborg rideklub.

350 kr.

–         For yderligere hold

Gælder kun hvis det er spring hold

150 kr.

Rideskolen har lukket for undervisning i juli og august måned og er derfor også betalingsfrie.

Opstart igen er som regel den første mandag i september. Hold øje med hjemmesiden og vores facebook side.

Part på en rideskole pony ( månedlig ):

helårs part

950kr

halvpart

500kr

Boksleje ( månedlig ):

Boksleje Stor (Hest)

Inkl. Strøelse (5 halmpiller eller 3 tørvmix.), halm, fri benyttelse af NRK faciliteter

1700kr

Boksleje Lille (Pony)

Inkl. Strøelse (4 halmpiller eller 2 tørvmix + 1 tørvmix til 60kr.), halm, fri benyttelse af NRK faciliteter

1600kr

Tilkøb af ekstra pakke(r) halmpiller

70kr stk

Tilkøb af ekstra pakke(r) hamp

115kr stk

Tilkøb af ekstra pakke(r) Tørvmix

90kr stk

Ønsker man at flytte over i en anden boks, må man må ikke flytte strøelsen fra sin eksisterende boks.

(OBS: juni, juli og august egen betaling af strøelse)

Foder køber man selv.

Ønskes det kan man være med i NRK’s levering/ordning.

Her bestiller/betaler man selv sit foder. Ønskes det kan det leveres sammen med klubbens foder.

Betaling af boksleje sker forud senest den 5. i måneden via bankoverførsel.

Depositum udgør to gange boksleje, der tilbagebetales ved fraflytning, såfremt der ikke er yderligere udestående mellem klubben og medlemmet.

Til hver boks hører sadelknægt i opvarmet og aflåst sadelrum, dækkenpind i opvarmet og aflåst dækkenrum og til hver boks tilhøre der 3 skabe – 1 stort og 2 små. Ønsker man at medbringe eget staldskab skal dette først aftales med staldudvalget.