Priser & Leje

Priser 2024

Nedenstående priser gælder fra d. 1/4 2023

Husk, du skal være medlem af Nyborg Rideklub for at modtage undervisning.

Betaling skal ske til klub konto 9227 4580115069

Kontingent /medlemskab  ( Årligt ):

Medlemskontingent

400 kr.

Nyt medlem af rideklubben fra d. 1/9 betales der halv kontigent

200 kr.

Familiekontingent m/samme adr. uanset antal

850 kr.

Stævnekontingent

Stævnekontingentet giver kun adgang til at kunne starte stævner for Nyborg Rideklub (NRK)

Stævnekontingentet giver ikke stemmeret til den årlige generalforsamlingen.

200 kr.

Holdundervisning ( Månedlig ) :

1 time pr. uge på elevhest

400 kr.

–         For yderligere hold

Gælder kun hvis det er spring hold

150 kr.

1 time pr. uge på egen hest

– opstaldet i Nyborg rideklub

300 kr.

–         For yderligere hold

Gælder kun hvis det er spring hold

150 kr.

1 time pr. uge på egen hest

– som ikke er opstaldet i Nyborg rideklub.

350 kr.

–         For yderligere hold

Gælder kun hvis det er spring hold

150 kr.

Rideskolen har lukket for undervisning i juli og august måned og er derfor også betalingsfrie.

Opstart igen er som regel den første mandag i september. Hold øje med hjemmesiden og vores facebook side.

Følgende feriedage kan findes her

Part på en rideskole pony ( månedlig ):

helårs part

950kr

halvpart

500kr

Boksleje ( månedlig ):

Boksleje Stor (Hest)

Inkl. Halm, fri benyttelse af NRK faciliteter

1.450kr

Boksleje Lille (Pony)

Inkl. Halm, fri benyttelse af NRK faciliteter

1.350kr

Tilkøb af ekstra pakke(r) halmpiller

70kr stk

Tilkøb af ekstra pakke(r) hamp

115kr stk

Tilkøb af ekstra pakke(r) Tørvmix

110kr stk

Depositum er 3.500kr + 1 måneds boksleje, der tilbagebetales ved fraflytning, såfremt der ikke er yderligere udestående mellem klubben og medlemmet.

Betaling af boksleje sker forud senest den 10. i måneden via bankoverførsel.

Til hver boks hører sadelknægt i opvarmet og aflåst sadelrum, dækkenpind i opvarmet og aflåst dækkenrum og til hver boks tilhøre der 3 skabe – 1 stort og 2 små. Ønsker man at medbringe eget staldskab skal dette først aftales med staldudvalget.

Ønsker man at flytte over i en anden boks, må man må ikke flytte strøelsen fra sin eksisterende boks.

Opstalderen står selv for at få købt foder, hø og wrap til sin hest/pony.

Har man ikke selv mulighed for at hente sit foder, kan man være med i NRK’s levering, når der bestilles foder til vores rideskole ponyer.

NRK får leveret foder fra ØKF – Østfyns Korn og Foderstofforretning.

Man sørger selv for at få bestilt sit foder hos ØKF, skal det leveres sammen med fodret til vores rideskole ponyer, skal du aftale dette med ØKF, NRK har ikke ansvaret for at du får dit foder leveret.