LUKKET STOREBÆLTSBRO

Er Storbæltsbroen lukket pga. vejret eller ulykker

Kontakt:

Erik Frederiksen: 20400792

Såfrem rideklubben ikke har en ledige boks vil vi være behjælpelig med at videreformidle kontakten til andre steder hvor der er mulighed for at få sin/sine heste opstaldet, som er strandet.