10341675_10203596324606425_5662188342048561521_n

Generalforsamling i NRK 2021 afholdes i juni

Kære medlemmer af Nyborg Rideklub

Hermed indkaldes til generalforsamling i Nyborg Rideklub

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.00 i Muleposen Ravnekærlund 3.

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Man har gyldig stemmeret, hvis man har betalt fuldt medlemskontigent og er over 18 år.
For medlemmer under 18 år har én af barnets/den unges forældre/værge stemmeretten på dennes vegne.
Bevis på betaling af fuldt medlemskontigent, kan forkomme.

Bestyrelsen for Nyborg Rideklub